Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Optymalne wykorzystanie środków Unijnych

dodano 2014-11-13 09:53 w kategorii: Informacje

13 listopada br. w biurze poselskim Bousława Wontora odbyła się ostatnia konferencja programowa KKW SLD-Lewica Razem podczas, której kandydaci na radnych do Sejmiku Województwa Lubuskiego zaprezentowali swoje stanowisko i pomysł na "Optymalne wykorzystanie środków Unijnych". W spotkaniu z dziennikarzami udział wzięli Lidia Gryko, Tomasz Wontor, Edward Fedko i Józef Bartkowiak.

>> Radio Zielona Góra <<

>> RTVLubuska <<

Optymalne wykorzystanie środków Unijnych

W nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej Województwo Lubuskie będzie beneficjentem ogromnych środków finansowych. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że w minionej perspektywie UE środki częściej były wydawane, a nie inwestowane, co w konsekwencji spowodowało, że w skali regionu nie uzyskano optymalnej wartości dodanej. Ogromny problem dla beneficjentów stanowiły skomplikowane i długotrwałe procedury, zarówno dotyczące wdrażania projektów jak również ich rozliczania. W związku z powyższym w nowej kadencji podejmiemy następujące działania:

  • Środki wsparcia Unii Europejskiej mają służyć dynamicznemu rozwojowi naszego regionu w wielu obszarach życia gospodarczego i społecznego. Stąd też naszym zadaniem będzie optymalne zainwestowanie pieniędzy, a nie ich często bezsensowne wydanie.

  • Zdecydowanie uprościmy procedury naboru projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz ich rozliczenia.

  • We wszystkich komponentach programów regionalnych wprowadzimy zasadę zaliczkowania realizacji projektów, co w sytuacji dużego zadłużenia samorządów umożliwi im sięganie po kolejne środki.

  • W przypadku małych projektów realizowanych przez Euroregiony podejmiemy inicjatywę zdecydowanego uproszczenia wdrażania i rozliczania tych projektów.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.